Jak zmusić dłużnika, żeby zapłacił?

Jak zmusić dłużnika, żeby zapłacił?

Statystki pokazują, że dużym problemem w Polsce jest terminowa płatność należności. Często zdarza się, że nawet duże i znane firmy nie regulują swoich zobowiązań w terminie, dzieje się tak bowiem chcą jak najdłużej być w posiadaniu środków finansowych, którymi mogą obracać.

Rodzi to problem zwłaszcza dla małych firm, o dużo mniejszej płynności finansowej, które wobec braku zapłaty od dużych firm stają przed problemami finansowymi. Dlatego też ważne jest, aby firmy posiadały możliwości ściągania należności. Polskie prawo daje firmom kilka instrumentów, które mogą pomóc w uzyskaniu należnych pieniędzy.

  1. Noty odsetkowe – jeśli faktura jest już po terminie, każda firma ma prawo do wystawienia noty odsetkowej od zaległej płatności. Wysokość odsetek takiej noty może być regulowana poprzez umowę między dwiema firmami, jeśli w umowie nie stwierdzono inaczej, firma może naliczyć odsetki ustawowe od należności. Odsetki naliczane są do momentu uzyskania zapłaty za fakturę.

  2. Postępowanie komornicze – jeśli jakaś firma długo zalega z zapłatą należności, wierzyciel ma prawo skierować sprawę do sądu. Wówczas należy przedstawić dowody księgowe oraz umowę na podstawie, której faktura została wystawiona. W przypadku, gdy sąd stwierdzi zasadność żądań zapłaty za fakturę firma może oddać ściągniecie długu w ręce komornika sądowego.

  3. Firmy windykacyjne – jeśli firma nie chce oddawać sprawy do sądu, może także posiłkować się usługami firmy windykacyjnej, która pobiera jednak pewien, ustalony w umowie procent, od każdej ściągniętej należności.

Leave a Reply

Your email address will not be published.