Wszystko o wystawianiu faktur

Wszystko o wystawianiu faktur

Faktury to bardzo ważne element księgowości każdej firmy, stanowią one dokument księgowy i są podstawą do rozliczenia przychodów i wydatków każdej firmy dlatego też powinny one być wystawiane w prawidłowy sposób, oto podstawowe zasady wystawiana faktur.

W Polskim systemie obowiązują dwa rodzaje faktur: faktury VAT oraz faktury pro forma. Faktura VAT stanowi dokument księgowy, natomiast faktura pro forma jest jedynie wystawiana w celu dokonania przedpłaty, za część prac, bądź też może stanowić rodzaj oferty, nie jest ona obowiązkowa, zatem nie musi zostać opłacona, dopiero wystawiona na jej podstawie faktura VAT stanowi dowód księgowy i dopiero on jest księgowana w koszty lub przychody firmy.

Na każdej fakturze VAT powinien znaleźć się odpowiedni numer porządkowy, faktury mają numery zgodne z kolejnością ich wystawienia. Ważnym elementem jest także data wystawienia faktury, musi się ona zgadzać z numerem faktury. Innymi słowy nie można wystawić faktury np. z nr 2 i datą późniejszą niż faktura z nr 1. Taka faktura powinna także zawierać adnotację, że jest to faktura VAT, powinna także zawierać dane dotyczące przedmiotu sprzedaży, ilości sprzedanych produktów oraz ich cenie netto, wysokości podatku VAT oraz cenie brutto. Ważny jest także prawidłowy adres i nazwa nabywcy i odbiorcy. Znaczenie ma również data płatności oraz adnotacja, czy faktura została już opłacona, np. na podstawie faktury pro forma, czy też należy dopiero płatność uiścić.

Należy także zwrócić uwagę, że faktury VAT wystawiane są przez płatników podatków VAT, nie wszystkie podmioty mają obowiązek ich wystawiania, niektóre firmy wystawiają paragony fiskalne lub rachunki.

Leave a Reply

Your email address will not be published.